VI ISMO

Dziękujemy za liczny udział w konferencji Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”

Poniżej zamieszczamy monografie konferencyjne oraz książkę streszczeń:

KSIĄŻKA STRESZCZEŃ

TOM 30 – WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

TOM 31 – ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE

TOM 32 – OCHRONA ŚRODOWISKA

TOM 33 – EKOINŻYNIERIA

TOM 34 – SIECI I INSTALACJE-SANITARNE

TOM 35 – EKOENERGETYKA

VOLUME 36 – ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-SYSTEMS