COW

Redakcja czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, w którym zostały opublikowane artykuły uczestników VI ISMO zamieściła plakat promujący Konferencję. Bardzo dziękujemy

Opłata konferencyjna

Termin dokonania opłaty konferencyjnej to 09.04.2017 r. Prosimy o przesyłanie skanów bądź dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty konferencyjnej na adres mailowy: konferencjapzits@gmail.com

Dane do przelewów to:

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ul. CZACKIEGO 3/5, 00-043 WARSZAWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2 15-950 BIAŁYSTOK
NUMER NIP:
NUMER KONTA:
67 1090 2587 0000 0001 2057 5021