31.10.2017

ostateczny NIEPRZEKRACZALNY termin rejestracji, przesłanie
2 – stronicowego streszczenia pracy

31.12.2017

przesłanie pełnego tekstu artykułu

09.02.2018

przesłanie recenzji artykułu oraz potwierdzenie przyjęcia do druku

18.02.2018

dokonanie opłaty konferencyjnej oraz przesłanie dokumentu lub skanu potwierdzającego opłatę na adres mailowy konferencji

09.03.2018

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”