Fotorelacja z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 22-23 maja 2019 r.

Fotorelacja z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 9 marca 2018 r.

Fotorelacja z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 26 maja 2017 r.

Fotorelacja z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 6 maja 2016 r.

Fotorelacja z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 15 maja 2015 r.

Fotorelacja z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 16 maja 2014 r.

Fotorelacja z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 16 maja 2013 r.

Fotorelacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
Białystok, 24-25 maja 2012 r.