Zakres tematyczny konferencji:

  • ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
  • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
  • badania, projektowanie i eksploatacja urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
  • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
  • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
  • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,
  • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,
  • nowoczesne systemy wodociągowo – kanalizacyjne,
  • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
  • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne