Ramowy harmonogram konferencji:

8.00 – Rejestracja uczestników

9.00 – Uroczyste otwarcie Konferencji

10.00 – I sesja posterowa/przerwa kawowa

11.00 – Poszczególne sesje tematyczne

13.30 – Obiad – Restauracja Kaunas

14.30 – II sesja posterowa/przerwa kawowa

15.30 – Zamknięcie Konferencji