Każdy autor, biorący udział w konferencji powinien dokonać opłaty konferencyjnej
w wysokości:

Należność za uczestnictwo w Konferencji należy wpłacać na konto:

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ul. CZACKIEGO 3/5, 00-043 WARSZAWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2 15-950 BIAŁYSTOK
NUMER NIP:
NUMER KONTA:
67 1090 2587 0000 0001 2057 5021  

W tytule należy napisać – Konferencja_Młodych_Imię_Nazwisko

Istnieje możliwość uzyskania faktury z dokonanej opłaty konferencyjnej, należy uwzględnić to w formularzu zgłoszeniowym.