Udział w konferencji obejmuje:

  •  udział w obradach
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe
  • obiad w dniu konferencji
  • warsztaty branżowe

Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy uczestnikom noclegu.

Konkurs na najlepszy referat

W czasie obrad konferencji przeprowadzony będzie konkurs na najlepszy referat
w formie prezentacji oraz oddzielnie w formie posteru. Najlepiej zaprezentowane postery oraz wygłoszone referaty nagrodzone
zostaną dyplomami I, II lub III miejsca oraz wyróżnieniami.