Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska
Wiejska 45E, 15-351 Białystok
mgr inż. Ewa Szatyłowicz
tel. 794 153 233
e-mail: konferencjapzits@gmail.com