dr hab. inż. Iwona Skoczko – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. PŚ – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Tadeusz Łoboda – Politechnika Białostocka
prof. Aleksey Ternovtsev – Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
prof. Javier Bayo – Uniwersytet Techniczny Cartagena
prof. Jolanta Sadauskiene – Uniwersytet Techniczny Kaunas
prof. Antonio Rodero Serrano – Uniwersytet w Cordobie
prof. Manuel Ruiz de Adana Santiago – Uniwersytet w Cordobie
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK – Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Mariusz Adamski – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Izabela Bartkowska – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Dariusz Boruszko – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Andrzej Butarewicz – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Andrzej Gajewski – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz – Politechnika Białostocka
dr hab. Izabella Jastrzębska – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Zenon Łotowski – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. inż. Sławomir Obidziński – Politechnika Białostocka
dr hab. Aneta Dorota Petelska – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Janina Piekutin – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Cezary Pieńkowski – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Joanna Rodziewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Izabela Tałałaj – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Ada Wróblewska – Uniwersytet w Białymstoku
dr inż. Dariusz Andraka – Politechnika Białostocka
dr inż. Robert Cichowicz – Politechnika Łódzka
dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons – Politechnika Białostocka
dr inż. Edyta Kudlek – Politechnika Śląska
dr inż. Dorota Krawczyk – Politechnika Białostocka
dr inż. Jacek Leszczyński – Politechnika Białostocka
dr inż. Anna Siemieniuk – Politechnika Białostocka
dr n. tech. Joanna Szczykowska – Politechnika Białostocka