dr hab. inż. Iwona Skoczko – przewodnicząca – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. PŚ – Politechnika Śląska
dr inż. Edyta Kudlek – Politechnika Śląska
mgr inż. Edyta Łaskawiec – Politechnika Śląska
dr hab. Janina Piekutin – Politechnika Białostocka
dr inż. Anna Siemieniuk – Politechnika Białostocka
mgr inż. Ewa Szatyłowicz – sekretarz – Politechnika Białostocka
dr n. tech. Joanna Szczykowska – Politechnika Białostocka
członkowie Koła Młodych PZITS przy Politechnice Białostockiej
członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Techniki Membranowe” przy Politechnice Śląskiej