Wszystkie referaty będą recenzowane przez dwóch Recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process) i zostaną opublikowane jako

 • rozdział w monografii serii „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” w języku polskim
  (5 pkt) – rozdział w monografii – minimum 20 tys. znaków ze spacjami
 • rozdział w monografii serii „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” w języku angielskim
  (5 pkt) – rozdział w monografii – minimum 20 tys. znaków ze spacjami
 • Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Punktacja MNiSW: 5 pkt)
 • Rynek Instalacyjny (Punktacja MNiSW: 6 pkt)
 • Inżynieria Ekologiczna (Punktacja MNiSW: 9 pkt) – dopłata 500 złotych
 • Journal of Ecological Engineering (Punktacja MNiSW: 12 pkt) – dopłata 600 złotych
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (Punktacja MNiSW: 10 pkt) – dopłata
  150 złotych/str (strona – 1800 znaków)
 • Architecture Civil Engineering Environment (Punktacja MNiSW: 11 pkt) – dopłata 400 złotych

 Wybrane artykuły spełniające wymogi i mieszczące się
w zakresie tematycznym zostaną skierowane na podstawie przesłanych 2-stronicowych streszczeń przez Komitet Naukowy do publikacji w wymienionych czasopismach bądź
w monografii z serii „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Autorzy zostaną poinformowani o rekomendacji do poszczególnych czasopism bądź materiałów konferencyjnych w terminie do dwóch tygodni od zakończenia rejestracji.

DOKŁADNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE FORMATOWANIA ARTYKUŁÓW
ORAZ SZABLON ZOSTANĄ PODANE W II KOMUNIKACIE ORAZ ZAMIESZCZONE
NA STRONIE INTERNETOWEJ www.
ismo.pb.edu.pl

Dodatkowo wydana zostanie książka streszczeń w postaci elektronicznej.

(Szablon streszczenie – ANG –  kliknij PL –  kliknij)